Τι είναι τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη-γεννήτριες
και πώς λειτουργούν;

Τί είναι τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) - γεννήτριες;

Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) -γεννήτριες είναι μικρές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορούν να παράγουν ενέργεια, εφεδρικά ή συμπλήρωματικά της ηλεκτρικής ενέργειας του δικτύου ηλεκτρισμού. Αντίστοιχα χωρίζονται σε εφεδρικής ή συνεχούς λειτουργίας. Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη-γεννήτριες και οι μεγάλες θερμοηλεκτρικές μονάδες λειτουργούν με την ίδια αρχή. Χρησιμοποιούν καύσιμα για να δημιουργήσουν κίνηση ή μηχανική ενέργεια και τη μετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια.


Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη-γεννήτριες έχουν δύο κύρια εξαρτήματα: έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και έναν εναλλάκτη.
Ακριβώς όπως ο κινητήρας εσωτερικής καύσης ενός αυτοκινήτου, ο κινητήρας μιας γεννήτριας χρειάζεται καύσιμα για να λειτουργήσει. Το ντίζελ, το φυσικό αέριο, το προπάνιο, η βενζίνη και τα βιοκαύσιμα είναι μερικές επιλογές. Η καύση του καυσίμου χρησιμοποιείται για τη δημιουργία περιστροφικής κίνησης σε έναν στροφαλοφόρο άξονα με τον ακόλουθο τρόπο:

Ο αέρας και το καύσιμο αναμειγνύονται και αναφλέγονται μέσα σε έναν κύλινδρο. Η καύση προκαλεί μια μικρή έκρηξη που κάνει το έμβολο στον κύλινδρο να ανεβαίνει και μετά να πέφτει. Το έμβολο είναι προσαρτημένο σε έναν στροφαλοφόρο άξονα, έτσι καθώς το έμβολο κινείται κάνει τον στροφαλοφόρο να περιστρέφεται. Πολλά έμβολα που λειτουργούν το ένα μετά το άλλο δημιουργούν μια ομαλή κίνηση περιστροφής στον στροφαλοφόρο άξονα. Σε ένα αυτοκίνητο, αυτή η κίνηση θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του αυτοκινήτου. Σε μια γεννήτρια, χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Πώς παράγει ηλεκτρική ενέργεια μια γεννήτρια;

Η περιστροφική κίνηση που παράγεται από τον κινητήρα εκτείνεται στο δεύτερο κύριο εξάρτημα, τον εναλλάκτη. Ο εναλλάκτης μετατρέπει μια μορφή ενέργειας, την περιστροφική κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική, χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, το φυσικό φαινόμενο με το οποίο τα μεταβλητά μαγνητικά πεδία δημιουργούν ηλεκτρικά ρεύματα. Ο εναλλάκτης έχει δύο μέρη – έναν στάτορα και έναν ρότορα. Ο στάτορας είναι ένα περίβλημα που αποτελείται από πολλές περιελίξεις χαλκού και καθώς ο ρότορας περιστρέφεται μέσα στον στάτορα, το μαγνητικό του πεδίο περιστρέφεται επίσης. Το περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο αναγκάζει τα ηλεκτρόνια να ρέουν στον στάτορα και έτσι παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα.

Το κυριότερο κριτήριο για την επιλογή μιας γεννήτριας είναι ο σκοπός για τον οποίο θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε. Οι γεννήτριες κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τη χρήση και την απόδοση σε διαφορετικές συνθήκες.

Οι κύριες κατηγορίες χρήσης των γεννήτριων είναι οι εξής: αναμονή, ισχύς τροφοδοσίας και συνεχής ισχύς.

Πολλές γεννήτριες παράγονται πλέον προσφέροντας τη δυνατότητα να υπάρχει ο καλύτερος συνδυασμός κινητήρα και εναλλάκτη για να ταιριάζει με την χρήση.

Μια μεμονωμένη γεννήτρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικές εφαρμογές και να παρουσιάζει διαφορετικές ονομαστικές τιμές εξόδου ανάλογα με την εφαρμογή. Με άλλα λόγια, η ίδια γεννήτρια θα μπορούσε να παρέχει το 100% της μέγιστης ονομαστικής ισχύος της σε μία εφαρμογή, όπως η χρήση έκτακτης ανάγκης, αλλά μόνο το 70% σε συνεχή λειτουργία.

Cummins λειτουργία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Εξαρτήματα μιας γεννήτριας.

Εκτός από τη γεννήτρια και τον εναλλάκτη, μια γεννήτρια (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος) περιέχει και άλλα εξαρτήματα για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της. Ένα σύστημα καυσίμου διασφαλίζει ότι ο κινητήρας της γεννήτριας λαμβάνει μια σταθερή παροχή καυσίμου. Σε μικρότερες γεννήτριες, το σύστημα καυσίμου μπορεί να είναι τόσο απλό όσο μια δεξαμενή καυσίμου και ένα φίλτρο καυσίμου. Η γεννήτρια πρέπει επίσης να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στη σωστή τάση, επομένως περιλαμβάνεται ένας ρυθμιστής τάσης για να διασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται και διατηρείται η σωστή τάση. Μέρη της γεννήτριας θερμαίνονται κατά τη λειτουργία, επομένως για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, απαιτείται σύστημα ψύξης. Οι μικρότερες γεννήτριες τείνουν να είναι αερόψυκτες. Οι μεγαλύτερες γεννήτριες πρέπει να ψύχονται με νερό. Στη συνέχεια, υπάρχει το σύστημα εξάτμισης, το οποίο αφαιρεί τα καυτά αέρια καύσης. Μπορούν να προστεθούν καταλύτες ή φίλτρα για τον καθαρισμό της εξάτμισης. Σε μεγαλύτερες γεννήτριες που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές συμπαραγωγής, τα καυσαέρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θέρμανση του νερού, για παράδειγμα, ως μέρος ενός συστήματος τηλεθέρμανσης. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια του καυσίμου μετατρέπεται τόσο σε ηλεκτρική όσο και σε χρήσιμη θερμική ενέργεια, βελτιστοποιώντας την απόδοση του μηχανήματος.

Επιπλέον, υπάρχει συνήθως ένα σύστημα λαδιού για λίπανση, μια μπαταρία για την ανάφλεξη, ένας μηχανισμός φόρτισης για την μπαταρία, ένας πίνακας ελέγχου για την παρακολούθηση των διαφορετικών μετρητών και παραμέτρων του μηχανήματος και το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται όλα τα εξαρτήματα του μηχανήματος

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ

Συμβόλαια Συντήρησης

Συνδεθείτε μαζί μας για ανταλλακτικά, προσφορά προϊόντος ή συμβουλευτική υποστήριξη

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την ERGOTRAK για οποιοδήποτε θέμα αφορά το μηχάνημά σας

Ζητήστε προσφορά

Συνδεθείτε μαζί μας για ανταλλακτικά, προσφορά προϊόντος ή συμβουλευτική υποστήριξη

Η ERGOTRAK, προσφέρει στους πελάτες Cummins ασυναγώνιστές υπηρεσίες όσον αφορά το service και τη συντήρηση των Ηλεκροπαραγωγών ζευγών Η/Ζ (γεννητριών) και πετρελαιοκινητήρων Cummins.  Επενδύουμε στην υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών κατά τη συντήρηση των προϊόντων Cummins που παρέχουμε.  Με σεβασμό προς τους συνεργάτες μας και γνωρίζοντας τις ανάγκες τους φροντίζουμε για όλα της τα προϊόντα Cummins που διαθέτουμε, να παρέχουμε άριστη τεχνική υποστήριξη.   Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας, παρέχουν τη γνώση, την εμπειρία, την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη, μένοντας πάντα κοντά στον συνεργάτη και φροντίζοντας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.