You are here:

Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας εμπιστεύτηκαν την Cummins

84 Η/Ζ Cummins για εφεδρική χρήση, θα παραδοθούν έως το τέλος του έτους, σε δύο εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.